- - - - - -
Friday, 25 September 2020
A+ R A-
 54 views
25 de persoane din raionul Căușeni membri ai Consiliului Raional de Participare Căușeni,reprezentanți ai ONG-urilor și liderilor comunitari locali au participat timp de trei zile la o școală de vară unde au învățat cum să ”Elaboreze proiecte pentru mobilizarea cetățenilor la activism civic”. Aceștea au fost instruiți în scrierea de proiecte pentru implicarea cetățenilor la viața comunității, în procesul decizional. Participanții și-au sporit abilitățile de elaborare a schițelor de proiecte din perspectiva dreptului la participare și au luat atitudine vizavi de avantajele implicării conștientizate și asumate a societății civile în procesele democratice la nivel local. Instruirea le-a oferit posibilitatea de a încerca să facă primele implicări în scriere de proiecte, să înțeleagă și să utilizeze diverși termeni precum scop, obiective, durabilitate, impact, riscuri etc. Lucrând totodată în echipe pentru elaborarea primelor schițe de proiecte întru mobilizarea comunității la participare la procesul decizional. Proiectul constituie o etapă calitativ nouă în edificarea unui parteneriat durabil dintre APL și societatea civilă în asigurarea desfășurării unor procese democratice transparente într-o agendă comună, care are ca obiectiv îmbunătățirea vieții persoanelor marginalizate. Consiliului Raional pentru Participare Căușeni reprezintă la ora actuală un instrument reprezentativ de mobilizare a societății civile din raion prin eforturile sale de analiză, influențare democratică și monitorizare a politicilor publice incluzive în diferite domenii prioritare. Practicile implementate acum deja al doilea an de către CRPC la nivel raional constitue o experiență consolidată gata de preluat de către liderii comunitari la nivel local cu scopul impulsionării participării cetățenilor la acțiuni de interes public și implicare în procesul decizional. Într-o altă etapă Participanții din ONG-urile raionului vor fi ghidați în definitivarea schițelor de proiecte elaborate de către echipa APT. Aceștea vor beneficia de consultanță individuală și/sau de grup în care își vor îmbunătăți abilitățile de elaborare de proiecte comunitare pentru mobilizarea cetățenilor la participare în procesul decizional. Produsele activității - proiectele elaborate vor fi depuse la concursurile de finanțare.Proiectul „CRP Căușeni și Consiliul Raional Căușeni: parteneriat pentru un proces decizional transparent” se înscrie la activul AO ”Asociația Psihologilor Tighina” ca o continuare logică a inițiativei lansate acum un an, având scopul să fortifice capacitățile organizațiilor locale ale societății civile din r. Căușeni pentru o participare mai activă în procesul decizional, să faciliteze comunicarea dintre Administrația Publică Locală de nivelul II și organizațiile societății civile active pe problemele categoriilor de persoane marginalizate.Necesitatea implementării proiectului „CRP Căușeni și CR Căușeni: parteneriat pentru un proces decizional transparent” rezidă în solicitarea membrilor a 15 ONG-uri din r. Căușeni - membre ale Consiliului Raional de Participare Căușeni și a partenerilor lor comunitari, care au fost implicați în a. 2019 de către AO APT în prima lor experiență de colaborare cu Consiliul raional Căușeni pentru transparentizarea acțiunilor factorilor de decizie care adoptă politici locale în favoarea cetățenilor. În cadrul acestei colaborări Administrația Publică raională a înregistrat anumite progrese în calitatea actului de guvernare: pe durata proiectului au fost elaborate 246 de proiecte de decizii, în urma analizei cărora CRP a înaintat 61 de propuneri și recomandări la 27 de proiecte de decizii. Consiliului raional Căușeni a acceptat doar 36 de recomandări ceea ce constituie 59,02%. Activitatea CRPC va constitui o expresie a voinței de recunoaștere a valorii competențelor CRP Căușeni activ pe problema susținerii categoriilor marginalizate și de asigurare a participării societății civile în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a politicilor publice la nivel local în susținerea protecției drepturilor persoanelor marginalizate.Acest eveniment a fost realizat de AO „Asociația Psihologilor Tighina” cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.  
Rechizite Studio-L
Adresa:R.Moldova, or.Causeni, str. Petru Rares,30. Adresa oficiului:bd. Eminescu,23/2 tel: (0-243) 2-33-53; . Mob . 079701660 Е-mail: tvstudio-l@mail.ru Director , Ghenadie Lupăcescu ------------------- ----------------------------- Denumirea: Studio-L SRL IBAN MD62AG000000225192501120 Codul Fiscal:1003608001744 TVA:4000400 BC „Moldova Agroindbank”, fil Causeni Cod bancar AGRNMD2X769
Rechizite Radio-Dor
Adresa:R.Moldova, or.Causeni, str. Eminescu 23/2. Adresa oficiului:bd. Eminescu,23/2 tel: (0-243) 2-33-53; 2-32-73. Mob . 079701660 Е-mail: tvstudio-l@mail.ru Director , Ghenadie Lupăcescu -------------------------------------------------- Denumirea: Univers-Prim SRL IBAN MD16AG000000022512823220 Codul Fiscal:1003608005650 BC „Moldova Agroindbank”, fil Causeni Cod bancar AGRMD2X769