- - - - - -
Friday, 25 September 2020
A+ R A-
 67 views
Șapte din zece cetățeni din țara noastră spun că își cunosc drepturile când vine vorba despre relațiile cu autoritățile publice naționale și locale. În același timp doar un cetățean din zece afirmă că a participat într-o formă sau alta la luarea deciziilor de către autorități locale.Răspunsurile sunt previzibile: lipsa de încredere sau încrederea redusă în autoritățile publice, deficitul de informați despre despre procesul decizional și nelipsita corupție în administrația publică. Acestea sunt câteva dintre constatările câtorva grupuri de inițiativă din satele Tănătarii Noi, Ursoaia și or. Căinari din raionul Căușeni care și-au propus îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la servicii comunitare de calitate, Consolidarea competențelor a 3 GIL din r. Căușeni pentru mobilizarea comunității în participarea la procesul decizional;Și Fortificarea capacităților Autorităților Publice Locale în vederea ajustării politicilor publice locale la nevoile categoriilor marginalizate.În acest sens, cele 3 grupuri de inițiativă din orășelul Căinari, s. Ursoaia și comuna Tănătarii Noi sfidând pandemia s-au așezat în bănci la propriu pentru a învăța cum pot atrage sursele financiare în comunitățile pe care și le doresc mai prospere și mai atractive. 25 de participanți din cele 3 localități au participat la Școala de vară în care și-au consolidat abilitățile de Elaborare a unei Cererii de Finanțare pentru a le înainta la concursurile de proiecte pentru dezvoltarea comunităților și pentru a mobiliza cetățenii în participarea în procesul decizional.Aceștia au ajuns la concluzia că ani la rând marea majoritatea locuitorilor sunt excluși din procesul decizional ca urmare a atitudinii autorităților față de cetățeni, cât și a lipsei interesului față de acest proces din partea cetățenilor. Din comunicarea cu reprezentanții comunităților s-a identificat că majoritatea din ei nu cunosc despre activitatea consiliilor locale. Majoritatea locuitorilor satelor nu cunosc oportunitățile de implicare a lor în procesul decizional și drepturile lor de a beneficia de servicii publice de calitate.La moment, în conformitate cu legislația în vigoare fiecare autoritate publică realizează consultări publice a proiectelor de buget și de decizii de planificare a dezvoltării localității la care, de regulă, participă funcționarii publici și conducătorii instituțiilor publice din localitățile de reședință.În comunicarea cu mai mulți tineri, persoane cu experiență de viață și cu interes de a se implica în acțiuni comunitare este evidentă intenția lor de a participa pentru a schimba situația, dar nivelul de cunoștințe în domeniul oportunităților de implicare și de influență asupra procesului decizional îi menține în situația pe care o au.Proiectul ”Comunități participative și incluzive„ se înscrie în prioritățile AO ”Asociația Psihologilor Tighina” ca una dintre inițiativele care are scopul să faciliteze comunicarea dintre Administrația Publică Locală de nivelul I și entitățile societății civile active pe problemele categoriilor de persoane marginalizate. Proiectul constituie un aport la edificarea unui parteneriat durabil dintre APL și societatea civilă în asigurarea desfășurării unor procese democratice transparente într-o agendă comună, care ar avea scopul să îmbunătățească viața persoanelor marginalizate. APT oferă sprijinul necesar Grupurilor de Inițiativă Comunitară din 3 localități ale r. Căușeni – satele Tănătarii Noi, Ursoaia și or. Căinari în eforturile lor de analiză, influențare democratică și monitorizare a politicilor publice incluzive la nivel local în domeniile prioritare. Una din prioritățile din agenda proiectului o constituie fortificarea capacităților ONG-urilor și Grupurilor de Inițiativă Locală (GIL) de participare la procesul decisional prin implicarea acestora într-un program de acțiuni de instruire și consultanță pentru consolidarea eforturilor de implicare a societății civile în procesele locale de bună guvernare. Practicile de implementare a acțiunilor Grupurilor de Inițiativă Locală din 3 localități - țintă vor putea fi preluate și replicate de către liderii comunitari la nivel local din r. Căușeni cu scopul impulsionării participării cetățenilor la acțiuni de interes public și implicarea lor în procesul decizional. Acest eveniment a fost realizat de Asociaţia Obştească „Asociația Psihologilor Tighina” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova
Rechizite Studio-L
Adresa:R.Moldova, or.Causeni, str. Petru Rares,30. Adresa oficiului:bd. Eminescu,23/2 tel: (0-243) 2-33-53; . Mob . 079701660 Е-mail: tvstudio-l@mail.ru Director , Ghenadie Lupăcescu ------------------- ----------------------------- Denumirea: Studio-L SRL IBAN MD62AG000000225192501120 Codul Fiscal:1003608001744 TVA:4000400 BC „Moldova Agroindbank”, fil Causeni Cod bancar AGRNMD2X769
Rechizite Radio-Dor
Adresa:R.Moldova, or.Causeni, str. Eminescu 23/2. Adresa oficiului:bd. Eminescu,23/2 tel: (0-243) 2-33-53; 2-32-73. Mob . 079701660 Е-mail: tvstudio-l@mail.ru Director , Ghenadie Lupăcescu -------------------------------------------------- Denumirea: Univers-Prim SRL IBAN MD16AG000000022512823220 Codul Fiscal:1003608005650 BC „Moldova Agroindbank”, fil Causeni Cod bancar AGRMD2X769