- - - - - -
Friday, 27 November 2020
A+ R A-
 281 views
De ce consumatorii casnici plătesc tarife diferite pentru apa de la robinet?  Moldovenii achită tarife diferite pentru consumul apei de la robinet. Dacă locuitorii orașelor Drochia și Cantemir plătesc circa 10 lei pentru un metru cub de apă consumat, cei din orașele Fălești sau Edineț sunt nevoiți să achite un preț dublu, pentru aceeași cantitate de apă consumată. Experții explică această diferență de preț prin factorii care influențează formarea tarifului la apă pentru consumatorii casnici, cum ar fi calitatea apei, starea țevilor, relieful localității, modalitatea de captare a apei, dar și densitatea populației din localitate. Căușenenii achită astăzi 14 lei pentru un metru cub de apă potabliă consumat. Tariful a fost stabilit încă în anul 2015 și de atunci nu a mai fost modificat.Din toate centrele raionale, locuitorii din Edineț și Florești plătesc cel mai scump tarif pentru apa de la robinet: peste 19 lei pentru un metru cub de apă consumat. La polul opus, potrivit portalului Serviciicomunale.md, cele mai mici facturi la apă le achită locuitorii municipiilor Chișinău și Bălți, dar și ai orașelor Cantemir și Drochia. La moment locuitorii orașului Căușeni achită 14 lei pentru un metru cub de apă consumat și alți 11 lei pentru sistemul de canalizare. Eudochia Goleac locuiește în Căușeni din anul 1971 femeia susține că orașul a avut probleme mari în ceea ce privește asigurarea cu apă potabilă. De câțiva ani însă consuumatorii au uitat de deconectări și nu se mai plâng de calitatea apei. Olga VERBANOVA, economist în cadrul Întreprinderii Municipale Apă Canal  ne precizează care sunt factorii care se iau în calcul la formarea tarifului la apă Aceasta  precizează că tarifele la apă sunt avizate de către Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) conform unei metodologii complexe. După examinarea de către ANRE, varianta finală a tarifului este aprobată de consiliile locale, cu excepția cazurilor, când aceste competențe sunt delegate către ANRE sau se aprobă de ANRE în cazul când operatorii activează în baza unor acorduri internaționale.Anatolie Burlacu șeful adjunct al întreprinderii spune că tariful este mic în comparație cu cheltuielile de la întreprindere. Crearea companiilor regionale va facilita aplicarea unui tarif unic Potrivit ANRE,  soluție pentru ca tarifele la apa consumată să nu difere atât de mult de la o localitate la alta ar fi centralizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi sanitație și crearea unor companii regionale, care ar putea furniza servicii de calitate în acest domeniu. Scopul final al promovării regionalizării ar fi crearea a unui număr cât mai mic de companii regionale, care să furnizeze servicii de alimentare cu apă şi sanitație pentru întreaga populație din Republica Moldova, activitatea cărora ar permite reducerea cheltuielilor și eficientizarea activității operaționale.Potrivit Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, operatorul regional căruia i-a fost delegată gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare de către mai multe unități administrativ-teritoriale va aplica un tarif unic pentru întreaga arie de operare.De altfel, crearea companiilor regionale este prevăzută și în Strategia Națională de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028). Odată cu formarea unor astfel de entități, tariful pentru apa consumată nu va mai varia atât de mult de la o localitate la alta, așa cum este în prezent.         Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și comunicare și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API). Conținutul articolului aparține autorilor și nu reflectă neapărat viziunea UE sau GIZ. Pentru detalii – www.eu4civilsociety.md Lilia Zaharia Asociația Presei Independente   Imagine simbol  
Rechizite Studio-L
Adresa:R.Moldova, or.Causeni, str. Petru Rares,30. Adresa oficiului:bd. Eminescu,23/2 tel: (0-243) 2-33-53; . Mob . 079701660 Е-mail: tvstudio-l@mail.ru Director , Ghenadie Lupăcescu ------------------- ----------------------------- Denumirea: Studio-L SRL IBAN MD62AG000000225192501120 Codul Fiscal:1003608001744 TVA:4000400 BC „Moldova Agroindbank”, fil Causeni Cod bancar AGRNMD2X769
Rechizite Radio-Dor
Adresa:R.Moldova, or.Causeni, str. Eminescu 23/2. Adresa oficiului:bd. Eminescu,23/2 tel: (0-243) 2-33-53; 2-32-73. Mob . 079701660 Е-mail: tvstudio-l@mail.ru Director , Ghenadie Lupăcescu -------------------------------------------------- Denumirea: Univers-Prim SRL IBAN MD16AG000000022512823220 Codul Fiscal:1003608005650 BC „Moldova Agroindbank”, fil Causeni Cod bancar AGRMD2X769