- - - - - -
Wednesday, 27 January 2021
A+ R A-
 109 views
 Adulții din 10 localități ale raionului Căușeni  sunt au fost instruinți pe tot parcursul anului 2020 privind implementarea programelor educaționale la ei în comunitate. Printre aceștia sunt femei supraviețuitoarele ale violenței în familie, mame solitare, părinții tineri care și-au dorit  consolidarea abilităților de autocunoaștere și relaționare cu propriii copii, abilități de menaj, de autogospodărire, abilități practice de bucătărie, abilități profesionale și altele. Reieșind din aceste nevoi de învățare echipa Asociației Psihologilor Tighina a oferit pentru femeile în dificultate socială: cursul ”Magie în bucătărie”, cursul de reparație manuală a vestimentației, cursul  de cusătorie. În urma acestora adulții și-au sporit abilitățile de relaționare, competențele de eficientizare a menajului, educației copiilor, identificarea unui loc de muncă. Adulții din raionul Căușeni învață și ei. Asociația Psihologilor Tighina a implimentat pe parcursul anului current Proiectul ”Educația adulților - o prioritate comunitară pentru r. Căușeni”, Astfel tinerii adulți au putut să-și consolideze competențele digitale urmând cursul de management al calculatorului și educație mediatică. La solicitările tinerilor părinți au urmat 2 Cursuri de educație parentală în or. Căușeni și în s. Cîrnățeni cu accent pe provocările cu care se confruntă tinerii părinți în educația copiilor lor.O altă prioritate a proiectului – sporirea activismului comunitar, rezidă în nevoile de învățare a liderilor comunitari - membrilor a minim 10 comunități implicate în proiect întru buna guvernare la nivel local: de participare activă în viața comunității, de elaborare a proiectelor comunitare. Oportunitatea de sporire a competențelor de activism comunitar a fost oferită prin livrarea a 3 activități: ”Buna guvernare – pilonul dezvoltării comunitare”, ”Planificare strategică în comunitate” și Școala de vară ”Elaborarea Cererii de Finanțare”. În urma acestora s-au constituit Grupuri de Inițiativă Comunitară (GIC) la nivel local care au avut menirea să valorifice potențialul de participare civică a cetățenilor prin aplicare la proiecte locale. Pentru dezvoltarea premiselor de durabilitate a activităților educaționale, s-au inițiat parteneriate cu autoritățile publice locale pentru dezvoltarea politicilor locale de promovare a educației adulților. Actualul proiect a abordat în mare parte nevoile de învățare ale adulților de diferite vîrste, aceștea fiind motivați să învețe pentru a deveni mai competitivi, flexibili, apți să ia decizii independente pe diferite segmente ale vieții personale și profesionale, să participe activ la viața comunității, să manifeste inițiativă și capacități de lideri comunitari. În rezultat, aceștea au obținut mai multă încredere, competență și putere de decizie ca să-și redreseze situația de dificultate socială în care persistă, sau/și să facă față diverselor provocări cotidiene; au motivat APL-urile locale să coopereze cu echipa AO APT în soluționarea problemelor de interes comunitar.         
 •  
  2020 12 31 Peste 1200 de căușeneni au ieșit la pensie în 2020

  2020 12 31 Peste 1200 de căușeneni au ieșit la pensie în 2020

  1240 de persoane din raionul Căușeni au ieșit la pensie pe parcursul anului 2020 .Sunt cifrele oferite de Casa Teritorilală de Asigurări Socială care afirmă că anul care a trecut 348 de cetățeni au primit diferite alocații, dintre acețtia 335 au beneficiat de alocații sociale, iar 23 de celele...

  173 Views

 •  
  2020 12 31 Atenție În ajun de Sărbători Poliția întreprinde razii

  2020 12 31 Atenție În ajun de Sărbători Poliția întreprinde razii

  În prag de Revelion Poliția din Căușeni a întreprins un șir de razii în magazinele alimentare, stațiile PECO și cafenelele din Căușeni. Aceștia au infortmat agenții economici despre consecințele nerespectării prevederilor regulamentului instituit de Comisia Națională de Sănătate publică în ceea...

  308 Views

Rechizite Studio-L
Adresa:R.Moldova, or.Causeni, str. Petru Rares,30. Adresa oficiului:bd. Eminescu,23/2 tel: (0-243) 2-33-53; . Mob . 079701660 Е-mail: tvstudio-l@mail.ru Director , Ghenadie Lupăcescu ------------------- ----------------------------- Denumirea: Studio-L SRL IBAN MD62AG000000225192501120 Codul Fiscal:1003608001744 TVA:4000400 BC „Moldova Agroindbank”, fil Causeni Cod bancar AGRNMD2X769
Rechizite Radio-Dor
Adresa:R.Moldova, or.Causeni, str. Eminescu 23/2. Adresa oficiului:bd. Eminescu,23/2 tel: (0-243) 2-33-53; 2-32-73. Mob . 079701660 Е-mail: tvstudio-l@mail.ru Director , Ghenadie Lupăcescu -------------------------------------------------- Denumirea: Univers-Prim SRL IBAN MD16AG000000022512823220 Codul Fiscal:1003608005650 BC „Moldova Agroindbank”, fil Causeni Cod bancar AGRMD2X769